W dniu 16 czerwca 2018 r. odbyła się VII Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Częstochowskiej. Pielgrzymce uczestniczyło 760 ministrantów i lektorów. Pielgrzymka rozpoczęła się w Bazylice św. Apostołów Piotra i Pawła, gdzie stamtąd wyruszyła procesja z relikwiami św. Stanisława Kostki ulicami miasta do Parafii pod tym wezwaniem, na mszę św którą koncelebrował ks. bp Andrzej Przybylski. Po mszy św. odbyło się losowanie głównej nagrody roweru oraz były różne atrakcje przygotowane na Miejskim Stadionie.

GALERIA

Króluj nam Chryste !!!

Jak co roku w czerwcu zapraszamy na Pielgrzymkę ministrantów
Ze względu na rok Św. Stanisława Kostki zapraszamy do Zawiercia, do parafii Św. Stanisława Kostki. Prosimy by księża zgłaszali grupy ministrantów do dekanalnych duszpasterzy ministrantów. Pielgrzymka odbędzie się 16 czerwca 2018 r.
Program:
9.30 - zjazd ministrantów i rejestracja - BAZYLIKA ZAWIERCIAŃSKA 
10.00 - przemarsz z Bazyliki do parafii św. Stanisława Kostki
11.00 - Msza św.
12.30 - obiad
13.00 - gry i zabawy
Zachęcamy do licznego udziału. Niech Pielgrzymka będzie świętem wszystkich lektorów i ministrantów.
Więcej informacji : ks Paweł Wróbel tel. 602 603 270

Zapraszamy do udziału w rajdzie rowerowym. Przedstawiamy trasę:

 

W dniu 14 kwietnia odbyły się XII Archidiecezjalne Mistrzostwa w piłce halowej Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Częstochowskiej. Gratulujemy wszystkim uczestnikom XII Mistrzostw. 
Dziękujemy współorganizatorem Panu Dariuszowi Bednarskiemu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ostrowach, Ks Proboszczowi z Ostrów ks. Piotrowi Mizerze, ks Michałowi Zimnemu - wikariuszami z Żarek Letniska 
Dziękujemy księżom za udział w mistrzostwach, za poświęcony czas oraz zaangażowanie. 

Wyższe Seminarium Duchowne zaprasza ministrantów i lektorów oraz ich opiekunów do uczestnictwa w "Dniu Otwartych Drzwi" 28 kwietnia br. Początek o godzinie 9.00, zakończenie ok. 15.00. W ramach spotkania zapraszamy na Mszę świętą oraz do uczestnictwa w grze terenowej i na obiad.
Proszę potwierdzić swój przyjazd dzwoniąc pod nr tel. 034 365-12-15; fax 034 361-51-52, 

Więcej informacji na http://www.seminarium.czest.pl

 Wyższe Seminarium Duchowne 

Archidiecezji Częstochowskiej ul. Św. Barbary 41 

42-200 Częstochowa 

 Przełożeni WSD

ZAPRASZAMY MINISTRANTÓW I LEKTORÓW NA WAKACJE Z ROWEREM !!!

ZAPRASZAMY MINISTRANTÓW I LEKTORÓW NA WAKACJE ZE ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ !!!
 
 

Zmartwychwstanie Jezusa jest nowym sposobem życia, w którym przyjęcie darów przeplata się ze służbą.
Zmartwychwstanie to nic innego jak kochanie Boga w drugim człowieku, ponieważ tędy wiedzie najpewniejsza droga do szczęścia.Trwając z zmartwychwstałym Panem,który nadaje sens życiu i służbie na rzecz innym osobom z całego serca życzymy wam drodzy Ministranci i Lektorzy radości z obecności Boga w Waszym życiuoraz mocy łaski w przezwyciężaniu wszelkich trudnych chwil które są spotykane na drodze swojego życia.

Wielka Sobota jest czasem oczekiwania i żałobnej ciszy po wielkopiątkowym pogrzebie Jezusa. Do Niego to odnoszą się słowa proroka Izajasza, spisane ok. 800 lat przed wydarzeniami paschalnymi: „Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących, grób mu wyznaczono między bezbożnymi” (Iz 53, 8-9). My; chrześcijanie, przejmujemy się Jego losem. Modląc się i poszcząc, oczekujemy zmartwychwstania Chrystusa. Spod skorupy żałoby i śmierci widać już przebijające się promienie Zmartwychwstającego…

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, w którym nie wolno sprawować Eucharystii, tak więc cały dzień trwają w kościołach drogi krzyżowe i adoracje Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy. Pod wieczór zaś rozpoczynają się Uroczystości Wielkiego Piątku. w tym dniu odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej. Rozpoczyna się ona procesją, podczas której panuje cisza. Następnie, gdy kapłani dochodzą do stopni Ołtarza kładą się krzyżem na posadzkę (tzw. prostracja), a służba liturgiczna i wierni klękają na obydwa kolana i modlą się chwilę w ciszy. Następnie następuje Liturgia Słowa, podczas której czytana jest także Męka Pańska z Ewangelii wg. św. Jana.

Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne. W tym dniu zostały ustanowione dwa sakramenty: Kapłaństwa i Eucharystii. Do południa odprawiana jest Msza Krzyżma a wieczorem Wieczerza Pańska. 
Gdybyśmy nie mieli sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana. Kto go umieścił w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął naszą dusze na początku jej życia? – Kapłan. Kto ją żywi, by dać jej siłę na wędrówkę? – kapłan. Kto ją przygotowuje na spotkanie z bogiem, obmywając ją po raz ostatni we krwi Jezusa Chrystusa? – Kapłan, ciągle kapłan. A gdy dusza będzie umierała, kto ją ożywi, kto jej udzieli ciszy i pokoju? I tu kapłan. 
Nie można sobie przypomnieć ani jednego dobrodziejstwa Boga bez spotkania obok tego wspomnienia obrazu Kapłana.
Więc Drodzy nam Kapłani . W tym wyjątkowym dla was dniu wspomnienia ustanowienia sakramentu Kapłaństwa, życzymy Wam Błogosławieństwa Bożego, i wszelkich łask darów płynących od Ducha św. na dalsze lata posługi Duszpasterskiej.

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza już planuje wakacje,
Proponujemy wam różne formy wypoczynku oraz formacji dla lektorów. Do wzięcia udziału w wyjazdach wakacyjnych zapraszamy także kapłanów.
1. Wakacje pod żaglami - TERMIN:23-30 czerwca 2018. - koszt 700 zł - więcej informacji: ks.Krzysztof Fidura tel. 607-353-112

2: Wakacje z św. Stanisławem Kostką oraz Kurs Ceremoniarza - św. Puszcza w Olsztynie (wypoczynku uczestniczyć mogą ministranci nie tylko kandydaci na ceremoniarzy) - TERMIN: 9-15 lipca 2018. - koszt 600 zł - więcej informacji ks.Paweł Wróbel tel. 602-603-270

3. Rajd rowerowy szlakiem Sanktuariów i Warowni Jurajskich - TERMIN: 17-21 lipca 2018 - koszt 300 zł.więcej informacji ks.Paweł Wróbel tel. 602-603- 270, ks.Paweł Kostrzewski tel.601-307-981

Znalezione obrazy dla zapytania Niedziela palmowa

Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, i rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Ta niedziela była zawsze niedzielą przygotowującą do Paschy Pana. Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy,a także rozważa Jego Mękę.To właśnie w Niedzielę Palmową ma miejsce obrzęd poświęcenia palm i uroczysta procesja do kościoła.

Wielki Post - trwa 40 dni i rozpoczyna się zawsze w Środę Popielcową. Jej data zależy od daty uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. W Środę Popielcową kapłani na znak pokuty i umartwienia posypują nasze głowy popiołem. Do dobrego przeżycia tego czasu pomagają nam modlitwa, post i jałmużna. W niedziele Wielkiego Postu odprawiane są Gorzkie Żale, a w piątki - nabożeństwa Drogi Krzyżowej. W tym okresie w liturgii nie odmawia się hymnu „Chwała na wysokości Bogu”, „Ciebie, Boże, chwalimy” oraz aklamacji „Alleluja” (zamiast „Alleluja występuje