Zapraszamy do udziału w rajdzie rowerowym. Przedstawiamy trasę:

 

W dniu 14 kwietnia odbyły się XII Archidiecezjalne Mistrzostwa w piłce halowej Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Częstochowskiej. Gratulujemy wszystkim uczestnikom XII Mistrzostw. 
Dziękujemy współorganizatorem Panu Dariuszowi Bednarskiemu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ostrowach, Ks Proboszczowi z Ostrów ks. Piotrowi Mizerze, ks Michałowi Zimnemu - wikariuszami z Żarek Letniska 
Dziękujemy księżom za udział w mistrzostwach, za poświęcony czas oraz zaangażowanie. 

Wyższe Seminarium Duchowne zaprasza ministrantów i lektorów oraz ich opiekunów do uczestnictwa w "Dniu Otwartych Drzwi" 28 kwietnia br. Początek o godzinie 9.00, zakończenie ok. 15.00. W ramach spotkania zapraszamy na Mszę świętą oraz do uczestnictwa w grze terenowej i na obiad.
Proszę potwierdzić swój przyjazd dzwoniąc pod nr tel. 034 365-12-15; fax 034 361-51-52, 

Więcej informacji na http://www.seminarium.czest.pl

 Wyższe Seminarium Duchowne 

Archidiecezji Częstochowskiej ul. Św. Barbary 41 

42-200 Częstochowa 

 Przełożeni WSD

ZAPRASZAMY MINISTRANTÓW I LEKTORÓW NA WAKACJE Z ROWEREM !!!

ZAPRASZAMY MINISTRANTÓW I LEKTORÓW NA WAKACJE ZE ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ !!!
 
 

Zmartwychwstanie Jezusa jest nowym sposobem życia, w którym przyjęcie darów przeplata się ze służbą.
Zmartwychwstanie to nic innego jak kochanie Boga w drugim człowieku, ponieważ tędy wiedzie najpewniejsza droga do szczęścia.Trwając z zmartwychwstałym Panem,który nadaje sens życiu i służbie na rzecz innym osobom z całego serca życzymy wam drodzy Ministranci i Lektorzy radości z obecności Boga w Waszym życiuoraz mocy łaski w przezwyciężaniu wszelkich trudnych chwil które są spotykane na drodze swojego życia.

Wielka Sobota jest czasem oczekiwania i żałobnej ciszy po wielkopiątkowym pogrzebie Jezusa. Do Niego to odnoszą się słowa proroka Izajasza, spisane ok. 800 lat przed wydarzeniami paschalnymi: „Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących, grób mu wyznaczono między bezbożnymi” (Iz 53, 8-9). My; chrześcijanie, przejmujemy się Jego losem. Modląc się i poszcząc, oczekujemy zmartwychwstania Chrystusa. Spod skorupy żałoby i śmierci widać już przebijające się promienie Zmartwychwstającego…

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, w którym nie wolno sprawować Eucharystii, tak więc cały dzień trwają w kościołach drogi krzyżowe i adoracje Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy. Pod wieczór zaś rozpoczynają się Uroczystości Wielkiego Piątku. w tym dniu odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej. Rozpoczyna się ona procesją, podczas której panuje cisza. Następnie, gdy kapłani dochodzą do stopni Ołtarza kładą się krzyżem na posadzkę (tzw. prostracja), a służba liturgiczna i wierni klękają na obydwa kolana i modlą się chwilę w ciszy. Następnie następuje Liturgia Słowa, podczas której czytana jest także Męka Pańska z Ewangelii wg. św. Jana.

Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne. W tym dniu zostały ustanowione dwa sakramenty: Kapłaństwa i Eucharystii. Do południa odprawiana jest Msza Krzyżma a wieczorem Wieczerza Pańska. 
Gdybyśmy nie mieli sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana. Kto go umieścił w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął naszą dusze na początku jej życia? – Kapłan. Kto ją żywi, by dać jej siłę na wędrówkę? – kapłan. Kto ją przygotowuje na spotkanie z bogiem, obmywając ją po raz ostatni we krwi Jezusa Chrystusa? – Kapłan, ciągle kapłan. A gdy dusza będzie umierała, kto ją ożywi, kto jej udzieli ciszy i pokoju? I tu kapłan. 
Nie można sobie przypomnieć ani jednego dobrodziejstwa Boga bez spotkania obok tego wspomnienia obrazu Kapłana.
Więc Drodzy nam Kapłani . W tym wyjątkowym dla was dniu wspomnienia ustanowienia sakramentu Kapłaństwa, życzymy Wam Błogosławieństwa Bożego, i wszelkich łask darów płynących od Ducha św. na dalsze lata posługi Duszpasterskiej.

Znalezione obrazy dla zapytania Niedziela palmowa

Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, i rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Ta niedziela była zawsze niedzielą przygotowującą do Paschy Pana. Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy,a także rozważa Jego Mękę.To właśnie w Niedzielę Palmową ma miejsce obrzęd poświęcenia palm i uroczysta procesja do kościoła.

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza już planuje wakacje,
Proponujemy wam różne formy wypoczynku oraz formacji dla lektorów. Do wzięcia udziału w wyjazdach wakacyjnych zapraszamy także kapłanów.
1. Wakacje pod żaglami - TERMIN:23-30 czerwca 2018. - koszt 700 zł - więcej informacji: ks.Krzysztof Fidura tel. 607-353-112

2: Wakacje z św. Stanisławem Kostką oraz Kurs Ceremoniarza - św. Puszcza w Olsztynie (wypoczynku uczestniczyć mogą ministranci nie tylko kandydaci na ceremoniarzy) - TERMIN: 9-15 lipca 2018. - koszt 600 zł - więcej informacji ks.Paweł Wróbel tel. 602-603-270

3. Rajd rowerowy szlakiem Sanktuariów i Warowni Jurajskich - TERMIN: 17-21 lipca 2018 - koszt 300 zł.więcej informacji ks.Paweł Wróbel tel. 602-603- 270, ks.Paweł Kostrzewski tel.601-307-981

               Peregrynacja relikwii św. Dominika Savio

                     po parafiach dla LSO i wiernych

8 grudnia 2016 r. – Relikwie w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej

11 grudnia 2016 – Rozpoczęcie peregrynacji w diecezji (Region Częstochowski) parafia św. Wojciecha godz. 1800

Wielki Post - trwa 40 dni i rozpoczyna się zawsze w Środę Popielcową. Jej data zależy od daty uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. W Środę Popielcową kapłani na znak pokuty i umartwienia posypują nasze głowy popiołem. Do dobrego przeżycia tego czasu pomagają nam modlitwa, post i jałmużna. W niedziele Wielkiego Postu odprawiane są Gorzkie Żale, a w piątki - nabożeństwa Drogi Krzyżowej. W tym okresie w liturgii nie odmawia się hymnu „Chwała na wysokości Bogu”, „Ciebie, Boże, chwalimy” oraz aklamacji „Alleluja” (zamiast „Alleluja występuje

W dniu 26 listopada 2016 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej odbyły się I Archidiecezjalne Mistrzostwa Ministrantów i Lektorów w Tenisie Stołowym. W tych zawodach brało udział 130 uczestników.Zawody zostały rozegrane w trzech grupach wiekowych. Na dwóch pierwszych stopniach podium, w kategorii szkół podstawowych, stanęli reprezentanci parafii Mierzyce: Norbert Pęcherczyk oraz Patryk Jakubiszyn. Trzecie miejsce zajął Piotr Kuc z parafii Popów. Wśród gimnazjalistów najlepszy okazał się Maciej Perdaszek z parafii Mierzyc. Srebro wywalczył Dawid Bednarek z parafii NMP Królowej Polski w Częstochowie, a brąz zdobył Bartosz Cłapa z parafii Mierzyce. Z kolei w grupie szkół ponadgimnazjalnych zwyciężył Michał Cierpiał z parafii Konopiska. Na drugim stopniu podium stanął również reprezentant parafii Konopiska – Piotr Cierpiał. Brąz wywalczył Mariusz Wizental z parafii Ostrowy nad Okszą. Wygranym Serdecznie Gratulujemy !!!!!