FORMACJA LITURGICZNEJ SŁUŻBY LITURGICZNEJ

WEDŁUG STOPNI

(ministrantów i lektorów)

Program formacji męskiej służby liturgicznej w archidiecezji lubelskiej jest adaptacją Krajowego Programu Służby Liturgicznej (KDSL). Rysuje się on w następujący sposób:

W zakresie szkoły podstawowej:
(1) klasa III – kandydat na ministranta
(2) klasa IV – choralista (ministrant)
(3) klasa V – ministrant światła
(4) klasa VI – ministrant księgi

W zakresie szkoły gimnazjalnej:
(5) klasa I – ministrant ołtarza
(6) klasa II – formacja na ministranta słowa Bożego (kurs lektorski)
(7) klasa III – ministrant słowa Bożego (promowany lektor)

W zakresie szkoły średniej:
(8) klasa I – ceremoniarz
(9) klasa II – animator
(10) klasa III i później – przygotowanie do stałego lektoratu

W ramach stopni ministranckich przewidziane jest szkolenie według poszczególnych funkcji liturgicznych:

Parafialna Szkoła Ministranta

Lp. Stopień Funkcje
1. Kandydat Kandydat
2. Choralista (ministrant) Ministrant
3. Ministrant światła Ministrant światła
4. Ministrant księgi Ministrant krzyża
Ministrant księgi
5. Ministrant ołtarza Ministrant wody
Ministrant kadzidła
Ministrant ołtarza

 

Stopnie szkoleniowe wśród lektorów:

Dekanalna
Szkoła
Lektora
1. Kurs na ministranta słowa Bożego
Ministrant słowa Bożego (lektor)
Diecezjalna
Szkoła Ceremoniarza
i Animatora
2. Ceremoniarz
3. Animator

Przygotowanie do stałego lektoratu i akolitatu

 

Program ten wprowadza takie nazwy jak: Parafialna Szkoła Ministranta, Dekanalna Szkoła Lektora i Diecezjalna Szkoła Animatora. W ten sposób wyszczególnia się miejsca, w którym zdobywane są poszczególne stopnie – na poziomie ministranta miejscem tym jest parafia, lektor odbywa formację na kursie lektorskim na forum dekanatu, zaś ceremoniarz i animator na kursach organizowanych na szczeblu diecezjalnym.

Źródło: ks. Grzegorz Rzeźwicki, Od kandydata przez stopnie ministranta, funkcję lektora i ceremoniarza do animatora, Tarnów 2006