1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg

W dniach od 17 lipca do 21 lipca 2018 r. odbył się Rajd Rowerowy Liturgicznej Służby Ołtarza Szlakiem Sanktuariów i Zamków oraz Warowni Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zobaczyliśmy Olsztyn, Mirów, Bobolice, Okienik Duży, Złoty Potok, Żarki, Leśniów, Gorzków Nowy oraz Mrzygłód gdzie był naszym miejscem noclegowym.

GALERIA