1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg

Króluj nam Chryste!

Od października br. w naszej archidiecezji rozpoczyna się Kurs Lektorski dla ministrantów. Tradycyjnie spotkania formacyjne są organizowane w dekanatach (terminy i miejsca spotkań ustalają dekanalni duszpasterze lso), kurs kończy się rekolekcjami, które w tym roku odbędą się w dwóch terminach: 30 XI-02 XII 2018 r. oraz 14-16 XII 2018 r.  w ArCeD Świeta Puszcza. Uroczysta Msza Święta z obrzędem ustanowienia lektorów pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, odbędzie się w ostatnim dniu rekolekcji w kościele seminaryjnym (budynek WSD Częstochowa, ul. św. Barbary 41) o godzinie 16.30.

Zapraszamy

Szczegółowe informacje o organizacji rekolekcji i przyporządkowaniu regionów zostaną przekazane w późniejszym terminie.

UWAGA:

Dla dekanatów z terenu miasta Częstochowy (św. Antoniego, św. Józefa, NMP Jasnogórskiej, Podwyższenia Krzyża Św., Św. Wojciecha, Św. Zygmunta) kurs odbywa się w parafii NMP Zwycięskiej przy ul. Słowackiego 19/21. Terminy spotkań: 06X ; 13X; 27X oraz 10XI 2018 r. godz. 9.00 w salce parafialnej.

Odpowiedzialny: ks. Paweł Wróbel tel. 791887099